خانه وحشت، این بار در لهستان‌

مرد ۴۵ ساله لهستانی به اتهام تعرض به دخترش و تولد ۲ فرزند از این دختر، دستگیر شد. دختر ۲۱ساله به پلیس گفت: از سال ۲۰۰۲ اسیر پدر بی‌رحم خود بوده است و آن مرد چند بار با خشونت به او تعرض کرده و او از پدر خود صاحب ۲ پسر شده است.


پلیس لهستان اعلام کرد، آزمایش DNA نسبت این کودکان را تعیین خواهد کرد. به گزارش آسوشیتدپرس،‌ دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان، این اتفاق را یک تراژدی خواند و گفت: قانون با مرد بی‌رحم بشدت برخورد خواهد کرد.

همسایه‌ کرزیستوف (مردم متهم)‌ به آسوشیتدپرس گفت: بعضی وقت‌ها دختری را می‌دید که برای خرید از خانه خارج می‌شد و گاهی با والدین و برادر ۱۱ ساله‌اش به کلیسا می‌رفت.

ترزا، همسر این مرد به شبکه ۲۴ تلویزیون خصوصی لهستان گفت، همسرش او را وادار می‌کرد تا تلویزیون تماشا کند. بعد به اتاق دخترش می‌رفت و در را از پشت می‌بست. دخترم بسیار وحشتزده بود و نمی‌خواست درباره اتفاقی که برسرش می‌آمد، حرف بزند. من وقتی یادداشت‌های روزانه‌اش را دیدم از ماجرا باخبر شدم. وقتی شوهرم فهمید که من از این حادثه تلخ آگاه شده‌ام، تهدید کرد که دخترم را خواهد کشت و حتی اگر مجبور شود همه اعضای خانواده را قتل‌عام خواهد کرد.

یکی از مقام‌های پزشکی قانونی لهستان می‌گوید ، هنوز زود است که با قطعیت بگویم مرد متهم از دخترش صاحب فرزند شده است. مرد بی‌رحم لهستانی به فریتزل لهستان معروف شده و نفرت مردم کشورش را برانگیخته است.

پلیس لهستان بازجویی از مرد متهم و برادرش را که مظنون به همکاری با اوست، آغاز کرده است.