خداحافظی از دوستان سایت مجازی

<p>سلام میکنم به تمامی دوستان واعضای محترم سایت ظاهرا قراره از امشب سایت تعطیل بشه به همین دلیل خواستم از تمام دوستانی که اینجا باهاشون اشنا شدم یه تشکر مخصوص بکنم برای توجهی که به من داشتن و به نظراتم توجه کردن وبعضی از دوستانی که من رو راهنمایی کردن همین طور از مدیر سایت برای لطفی که به ما داشتن و زحماتی که برای این سایت کشیدن و معذرت خواهی میکنم از کسانی که موجب ازرده خاطرشون شدم همینجا از تمامی شما عزیزان خداحافظی میکنم و برای همتون ارزوی توفیق و سربلندی دارم همتونو به خدا میسپارم تا فردایی که اگه وجود داشته باشه چتــرم باز باشد یا بسته فرقی نمی کند!…بدونه دوستان همیشه خیسِ بارانم!!!!</p>

احمد راستان