خداحافظی بابان، افشار و حیاتی از اخبار

 

فؤاد بابان گوینده قدیمی صدا و سیما که به مرز بازنشستگی رسیده بود از این سازمان رفته و قاسم افشار نیز آخرین روزهای خود را در سازمان سپری می‌کند.


  



بنابر گزارش جهان، به دنبال تغییرات گسترده در پخش خبر شبکه‌های مختلف سازمان صدا و سیما، تغییرات گسترده‌ای همراه با کنارگیری برخی از گویندگان قدیمی سیما همراه شد.


  



مسئولان واحد مرکزی خبر تصمیم به جابجایی و تغییر گویندگان خبر شبکه‌های مختلف سیما گرفته اند و با بازنشستگی زود هنگام تعدادی از آنان نیز موافقت شده است.


  



این گزارش حاکی است فؤاد بابان گوینده قدیمی صدا و سیما که به مرز بازنشستگی رسیده بود از این سازمان رفته و افشار نیز آخرین روزهای خود را در سازمان سپری می‌کند.


  



همچنین حیاتی گوینده قدیمی دیگر این سازمان در آستانه خداحافظی با رسانه ملی است.


  



در عین حال صدوق و خانم کلانتری گویندگان خبر شبکه ۵ از سال جاری در اخبار این شبکه حضور نداشته اند.


  


بر اساس این گزارش جابجایی برخی گویندگان به شبکه های دیگر به همراه تلاش و آزمایش برای انتقال برخی خبرنگاران به عنوان گوینده ادامه دارد.