خداداد: نه‌ معتاد هستم، نه‌ قاچاقچی، نه‌ منکراتی…!

دیروز با خداداد عزیزى‌ تماس‌ گرفتیم‌ وى‌ به‌ خبرورزشى‌ گفت: آجورلو در مشهد، وقتى‌ به‌ من‌ فحاشى‌ شد به‌ میان‌ تماشاگران‌ رفت‌ و در دفاع‌ از من‌ با آنها درگیر شد و حالا در حالى‌ که‌ تماشاگران‌ تیم‌ خودش‌ به‌ من‌ فحاشى‌ مى‌کنند واکنشى‌ نشان‌ نمى‌دهند! ایشان‌ یا دیگر مسئولان‌ پاس‌ باید به‌ لیدرهایشان‌ مى‌گفتند به‌ خداداد فحش‌ ناموس‌ ندهید! آیا توقع‌ من‌ زیاد یا بى‌مورد است؟
عزیزى‌ گفت: دو ساعت‌ پس‌ از پایان‌ همین‌ بازى‌ برادر آقاى‌ آجورلو که‌ تا همین‌ دیروز با من‌ ادعاى‌ رفاقت‌ داشت‌ در هتل‌ المپیک، در حضور یازده‌ نفر مثل‌ نظرى‌ جویبارى‌ سرپرست‌ استقلال، دو دلال‌ و… با شنیدن‌ مصاحبه‌ من‌ علیه‌ سردار آجورلو گفته‌ است: این‌ خداداد لجن‌ است. یک‌ شب‌ مصطفى‌ (آجورلو) ساعت‌ دو شب‌ او را از کلانترى‌ نجات‌ داد؟ مى‌خواهم‌ بدانم‌ من‌ خلافکار هستم‌ که‌ رفته‌ باشم‌ کلانتری! که‌ برادر آقاى‌ آجورلو اینچنین‌ علیه‌ من‌ صحبت‌ کرده؟ تنها کارى‌ که‌ آقاى‌ آجورلو براى‌ من‌ انجام‌ داد حضور در اماکن‌ بود آن‌ هم‌ نه‌ براى‌ پارتى‌ بازی! چون‌ آجورلو از غیر حق‌ دفاع‌ نمى‌کند. ولى‌ خدمت‌ برادر ایشان‌ عرض‌ مى‌کنم‌ با آبروى‌ کسى‌ اینچنین‌ بازى‌ نکنید. من‌ نه‌ معتاد هستم، نه‌ قاچاقچی، نه‌ منکراتى‌ و نه‌ هیچ‌ خلاف‌ دیگر که‌ کارم‌ به‌ کلانترى‌ کشیده‌ باشد. شاید از این‌ به‌ بعد بکشد؟ ولى‌ تا به‌ حال‌ چنین‌ اتفاقى‌ نیفتاده‌ است؟ اینکه‌ مى‌بینید اینقدر ناراحتم‌ به‌ دلیل‌ توقعم‌ از مدیرعامل‌ پاس‌ است. چون‌ فکر مى‌کردم‌ رابطه‌ ما تا چند روز قبل‌ خیلى‌ فراتر از فوتبال‌ است‌ اما حالا از خودم‌ ناراحتم‌ که‌ چرا مثل‌ برخى‌ها فقط‌ فکر منافع‌ خود نبوده‌ام!
خداداد در پایان‌ گفت: من‌ آن‌ گلبرگ‌ مغرورم‌ که‌ مى‌میرم‌ ز بى‌آبی، ولى‌ با حسرت‌ و خوارى‌ پى‌ شبنم‌ نمى‌گردم. این‌ فوتبال‌ براى‌ هیچ‌ کس‌ ماندگار نیست‌ از ما بزرگتران‌ آمدند و رفتند و فراموش‌ شدند پس‌ نباید به‌ خاطر چیزهایى‌ که‌ ماندگار نیست‌ اخلاق‌ و معرفت‌ و مردانگى‌ را زیر پا بگذاریم.