خدمات جالب و جدید یک رستوران چینى به مشتریان

رستورانى در چین خدمات جدیدى به مشتریان خود مى دهد که در نوع خود جالب و جدید است.


به گزارش سرویس اجتماعى آریا، افرادى که براى غذا خوردن به این رستوران مى روند این امکان را دارند که بشقابها و تمامى ظروف شکستنى را خرد کنند.این رستوران «دارک» (تاریکى) نام دارد و در شهر پکن است و سه اتاق را به مشتریانى اختصاص داده که تمایل دارند فشارهاى روحى خود را تخلیه کنند. به گفته مالک این رستوران تصویر سیاهرنگ دو انسان به عنوان نشانه روى دیوار نقاشى شده و مشتریان مى توانند آنها را به جاى دشمنان و افراد مورد تنفرشان هدف گیرى کنند. قیمت هر بشقاب ۱۰ یوان و سایر ظروف نیز قیمتى در حدود ۳۰ تا ۲۰۰ یوان دارند.