خطر انقراض نسل الاغ‌ها در یونان


 
images/20071023/donkey.jpg
 
جام جم آنلاین: تعداد الاغ‌ها در یونان به سرعت در حال کاهش است و نسل این حیوان چارپا در این کشور در معرض خطر انقراض قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کارشناسان هشدار دادند درصورت ادامه روند کنونی کاهش تعداد الاغ ها در یونان نسل این حیوان طی دو دهه آینده در این کشورمنقرض خواهد شد.
آرسنوس ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آریستوتل گفت، تعداد الاغ‌ها در یونان در چند سال گذشته بطور چشمگیری کاهش یافته است.

او افزود، در ‪ ۵۰‬سال گذشته تعداد الاغ‌ها در یونان ‪ ۹۶ درصد کاهش یافته است بطوری که تعداد الاغ ها از نیم میلیون راس در دهه ‪ ۱۹۵۰ ‬به ‪ ۱۸ ‬هزار راس در سال ‪ ۱۹۹۶ ‬کاهش پیدا کرده است.
تعداد زیادی از الاغ‌ها تابستان سال جاری بر اثر آتش سوزی های ویرانگرو گسترده درپلوپونزی ‬در جنوب این کشور که زیستگاه ‪ ۴۰‬درصد از الاغ‌های یونان است، تلف شدند.

آرسنوس گفت ، تا پایان سال جاری تعداد الاغ ها در یونان به کمتر از ‪۱۶ هزار راس خواهد رسید. او افزود، درصورت ادامه روندکاهش تعداد الاغ‌ها، تعداد این حیوان چارپا طی ‪ ۱۰ ‬تا ‪ ۱۵ ‬سال آینده به ۱۰۰۰ راس کاهش خواهد یافت.