خطر سکته مغزی در همسران سیگاری ها

بر اساس یک مطالعه که در آمریکا انجام شده است، احتمال سکته مغزی در افراد غیرسیگاری که با سیگاری ها ازدواج می کنند به اندازه زیادی افزایش می یابد.
به گزارش شبکه خبر به نقل از خبرگزاری رویترز، محققان گفتند، ازدواج با فرد سیگاری خطر سکته مغزی را در زوج دیگر که هرگز سیگار نکشیده است، ۴۲ درصد افزایش می دهد.


طبق این مطالعه که در مجله آمریکایی “پزشکی پیشگیری” منتشر شده است، این خطر برای افرادی که سابقا سیگار می کشیدند و با یک فرد سیگاری ازدواج کرده اند ، به ۷۲ درصد افزایش یابد.


خطر بروز سکته مغزی در افرادی که سابقا سیگار می کشیدند و با یک فرد سیگاری ازدواج کرده اند، مشابه افرادی است که خود سیگاری هستند.