خلق کوچکترین مینیاتور جهان

هنرمند ۵۰ ساله ایرانی نخستین تابلوی میکرو مینیاتور جهان را با ابعاد یک در دو سانتی متر به تصویر کشید .

به گزارش باشگاه خبرنگاران استاد محمد هادی ابوالقاسمی مینیاتوریست کوچکترین تابلوی جهان گفت: این تابلو تصویری از امام جعفر صادق “ع ” را هنگام تدریس نشان می دهد.این هنرمند کرجی با اشاره به اینکه این میکرو مینیاتور با ذره بین در منفذی که درمرکز یک تابلوی مینیاتور دیگر تعبیه شده قابل رویت است تصریح کرد: این مینیاتور در ابعاد ۴۰ در ۳۰ نقاشی و با ۳۲ قطعه یاقوت ۳۲ قطعه برلیان و تعدادی زمرد مرصع شده است.

وی با اشاره به اینکه این اثر در کتاب گینس یاکتاب رکوردهای جهانی به ثبت رسیده است افزود: وزنه میثاق یا مکتب امام صادق “ع” نام این میکرو مینیاتور است که پشت تابلوی دیگر و از مرکز تابلوی بزرگتر دیده می شود .