خمیازه مغز را خنک می کند!


images/20070704/khamyaze.jpg جام جم آنلاین: جدیدترین فرضیه در مورد خمیازه کشیدن از طرف محققان دانشگاه نیویورک ارائه شده است مبنی بر اینکه خمیازه مغز را خنک می کند.
به گزارش ساینس دیلی یک استاد روانشناسی و همکارانش در این دانشگاه اعلام کرده است در آزمایشات آنها افراد داوطلب اغلب زمانی خمیازه می کشیدند که مغزشان احتمالا گرم تر شده بود.
به این داوطلبان تصاویری از افراد در حال خنده ، بدون تغییر حالت در چهره یا در حال خمیازه کشیدن نشان داده شد و محققان تعداد موارد خمیازه کشیدن داوطلبان را شمارش کردند.
افراد آزمون در سه گروه قرار گرفتند: برخی فقط از طریق بینی نفس می کشیدند که به نظر می رسد مغز را خنک می کند ؛ گروه دوم بسته های خنک کننده برپیشانی داشتند و البته مغز خنک تری داشتند و روی پیشانی گروه سوم هم بسته های گرم کننده قرار داده شد که طبیعتا مغز را گرم تر می کند.
به گفته محققان در دو گروه اول که مغزشان خنک شده بود عملا خمیازه های پی در پی قطع شد به این معنی که با گرم شدن مغز بر تعداد دفعات خمیازه نیز افزوده می شود و این عکس العمل انسان احتمالا مغزدر کاهش درجه حرارت مغز تاثیر دارد.