خودشناسى چیست از چه راههایى مى‏توان به این مهم دست یافت؟
جواب :  


  دانشمندان گفته‏اند: چهار رکن در شناخت باید کمال یابد تا آدمى به معرفت نائل آید: ۱- شناخت جهان ۲- شناخت خدا ۳- شناخت خود ۴- شناخت مکتب و دین هر کدام از این شناخت‏ها، روش‏هاى ویژه خود را دارا هستند. در مورد شناخت خود که یکى از ارکان معرفت است، ابتدا باید دید مقصود از این معرفت چگونه معرفتى است. آیا مقصود شناخت اندام‏ها و وظایف اعضاى بدن است؟ آیا مقصود شناخت نیازهاى حیات مادى اوست؟! و… . آنچه که در موضوع شناخت انسان مورد توصیه انبیا و حکماى الهى قرار گرفته است، شناخت رتبه انسان و جایگاه او در مجموعه هستى است. روشن است که پرداختن به ابعاد گسترده این موضوع، مجال بسیار گسترده و مطالعات عمیقى مى‏طلبد، ولى به اجمال برخى از سرفصل‏ها را یادآور مى‏شویم: ۱- شناخت مبدأ و خاستگاه انسان. ۲- شناخت مقصد و فرجام آدمى. ۳- شناخت ویژگى‏ها و ابعاد وجود آدمى. ۴- شناخت تاریخ انسان در زمین و قوانین حاکم بر آن و سرنوشت اقوام و ملت‏ها. ۵- شناخت فقر و نیازمندى انسان و محدودیت او در مقابل قدرت لایزال خالق هستى. ۶- شناخت وظیفه و راه و رسم صحیح در زندگى. و بالاخره به گفته شاعر شیرین سخن سعدى:
 
روزها فکر من این است و همه شب سخنم‏         که چرا غافل از احوال دل خویشتنم‏
 

 
ز کجا آمده‏ام، آمدنم بهر جه بود         به کجا مى‏روم آخر ننمایى وطنم‏
 
روشن است که اگر کسى این سیر را به درستى انجام دهد، نتیجه قهرى آن معرفت خالق هستى و صفات او خواهد بود.