خوراکی ‌های روزانه ما زیر میکروسکوپ + عکس

عکس جالب میوه ها زیر میکروسکوپ

مشرق: خوراکی‌‌های روزانه، زیر میکروسکوپ ظاهر دیگری پیدا می کنند که شاید دیدن آن‌ها برایتان جالب باشد.


زعفرانمیکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
رازیانه

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
شکر کریستال

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
نمک

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
دم میگو

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
کلم بروکلی

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
دانه قهوه


دانه گندم

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
دانه کنجد

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
فلفل سیاه

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
انگور قرمز

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی

شکرگوجه فرنگی

میکروسکوپ تصاویر میکروسکوپی
گل کلم