خیلی از مردم اهل سنت ادعا دارند که ابوحنیفه از شاگردان امام صادق(ع) نبوده لطفاً راهنمایی فرمایید؟

به خاطر ترس از اینکه ادعا نشود مکتب تسنن شاخه ای تحریف شده از مذهب تشیع است، ادعایی را نموده اندکه ناشی از فاصله علمی بین علماء و مردم و اهل تسنن است و اگر چه ادعایی از روی جهل و ناآگاهی و یا تعصبی است چرا که: نه تنها ابوحنیفه بلکه تمامی رؤساء مکاتب اهل سنت از شاگردان امام صادق (ع) بودند نهایت ابوحنیفه و مالک شاگرد بلاواسطه و شافعی و احمد بن حنبل شاگرد مع الواسطه امام بودند چه اینکه شافعی شاگرد مالک و احمد بن حنبل شاگرد شافعی بود.
و چون ادعاء بر سر ابوحنیفه است دلیل می آوریم: کتاب الامام الصادق و المذهب الاربعه ج۱، ص ۲۳۲ و ج۲، ص۵۰۰ از کتابی به نام مختصر تحفه اثنی عشریه، ص۸، که در هندوستان در سال ۱۳۰۱ به چاپ رسیده و پر از طعن بر شیعه است، نقل می کند: هذا (ابوحنیفه) رضی الله عنه وهو بین أهل السنه کان یفتخر و یقول بافصح لسان: لو لا السنتان لملک النعمان و کتاب تحفه اثنی عشریه در شرح سنتان یعنی آن دو سالی که اگر نبود نعمان یعنی ابوحنیفه هلاک می شد، می گوید: مراد از دو سال، دو سالی بود که ابوحنیفه شاگردی امام صادق (ع) را می کرد و البته در مقدمه کتاب جامع المقاصد در صرف قاف دارد. تلمذ ابوحنیفه علی الامام الباقر والصادق (ع) و زید بن علی بن الحسین. ابوحنیفه شاگرد امام باقر و امام صادق (ع) و زید بن علی بوده است.
و اگر چه این ادعاء با علت مرگ و یا قتل ابوحنیفه سازگاری ندارد و ابن کثیر از محدثین اهل سنت به نقل از کتاب مذاهب الاربعه ج۱، ص۲۲۳. می گوید: وقتی به منصور دوانقی خبر دادند ابوحنیفه در پشت پرده از علویان طرفداری می کند خصوصاً وقتی فهمیدکه ابوحنیفه گفته: من خودم را عالم تر از جعفر بن محمد نمی دانم، او را به زندان انداخت و ابوحنیفه در زندان از دار دنیا رفت و معلوم نبود کشته شده و یا به قتل رسیده است.