دادگاه ایتالیا: فیلم برداری محرمانه از روابط جنسی مجاز است!

شریک جنسی این فرد پیشتر موافقت کرده بود که وی با استفاده از یک دوربین ویدئویی تصاویر زنده روابط جنسی را ضبط کرده و بر روی دیوار اتاق بچسباند اما اطلاعی نداشت که کل اقدام آنها در حال فیلم برداری است.عصر ایران- دادگاه عالی ایتالیا با صدور حکمی عجیب اعلام کرد: “فیلم برداری مخفیانه از روابط جنسی بدون اطلاع شریک جنسی غیرقانونی نیست.”


به گزارش عصر ایران (asriran.com) به نقل از رویترز، صدور این حکم پس از آن صورت گرفت که یک مرد ۴۹ ساله بدون اطلاع معشوقه خود از روابط شان به صورت مخفیانه فیلم برداری کرده و این فیلم را پیش خود نگه داشته بود.


براساس این گزارش دادگاه عالی رم اخیرا این فرد ۴۹ ساله را از اتهامات وارده تبرئه و طی حکمی اعلام کرد: “ضبط ویدئوهای مخفیانه از روابط بدون اطلاع شریک جنسی مجاز و قانونی است.”


این در حالی است که براساس دو رای پیشین دادگاه فرد مذکور به ۴ ماه زندان محکوم شده بود.


گفتنی است شریک جنسی این فرد پیشتر موافقت کرده بود که وی با استفاده از یک دوربین ویدئویی تصاویر زنده روابط جنسی را ضبط کرده و عکس هایی از آن را بر روی دیوار اتاق بچسباند! اما اطلاعی نداشت که کل اقدام آنها در حال فیلم برداری است.


دادگاه این مرد را به استناد آنکه وی فیلم رابطه با معشوقه اش را میان سایرین توزیع نکرده، تبرئه کرد.