دارچین ، کنترل کننده دیابت نیست

با وجود امیدهایی که در یافته های اولیه نوید داده شده بود، تحقیقات اخیر احتمال این که دارچین در بهبود سطح قند خون افراد مبتلا به دیابت نوع اول موثر باشد را بعید می داند.
تحقیقات گذشته نشان داده بود که حضور دارچین کمک می کند سلولهای چربی انسولین را شناخته و به آن پاسخ دهند. در آزمایش تست تیوپ و در مطالعه روی حیوانات ، این ادویه موجب رشد قابل ملاحظه ای در فرایند گلوکز شده بود.
بعلاوه در مطالعات قبل که روی افراد مبتلا به دیابت نوع دوم یا وابسته غیرانسولینی انجام شده ، آنهایی که مقدار کمی دارچین و به مدت ۴۰ روز مداوم در رژیم غذایی معمول خود داشته اند، شاهد تنزل قند تا سطح نرمال و سالم در میزان قند خود بوده اند. دانشمندان در آزمایشی از ۷۲ نوجوان دارای دیابت نوع یک استفاده کرده و روزانه یک گرم دارچین یا داروهایی نظیر آن را به آنها داده اند.
آنها به این دلیل از نوجوانان بهره گرفته اند؛ زیرا بنا به مطالب چاپ شده در ژورنال های معتبر، این گروه سنی به طور خاص در معرض خطر قند خون مهارنشدنی بوده و بیشترین نشانه ها را از دخیل بودن عوامل از خود بروز می دهند. به هر حال بعد از ۹۰ روز، محققان هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای در کنترل قند خون یا تغییری در سطح قند خون ، انسولین روزانه مورد نیاز یا حتی تعداد موارد کاهش قند در هر دو گروه ؛ یعنی آنهایی که دارچین در غذا مصرف کرده اند و آنهایی که دارونما مصرف کرده اند را مشاهده نکردند.