داستان بامزه:از فرصت ‌ها استفاده کنید!

وقتی پولهارا دریافت نمود رو به یکی از مشتریان بانک نمود و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

داستان بامزه:از فرصت ‌ها استفاده کنید!

از فرصت ‌ها استفاده کنید!

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول نمود

وقتی پولهارا دریافت نمود رو به یکی از مشتریان بانک نمود و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم

سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت

او مجددا رو به زوجی نمود که نزدیک او ایستاده بودند و از آن‌ها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

داستانک

اخبارمرتبط:

داستان بامزه:نیوتن

داستان بامزه:خروس

داستان بامزه:هیزم شکن و جنیفر لوپز

مطلب بالا در دسته‌بندی داستان کوتاه و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۱ April 2016 | 11:09 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.