داستان ضرب المثل بارگهش را آب برده!

ایران مطلب : کار او دیگر اصلاح پذیر نیست ، چون بسیار خراب است ، بیش‌تر در مورد ورشکست شده‌ای گویند که با کمک دوستان هم نمی‌تواند باز به سرکار خود برگردد،  یعنی خرابی کار بیش‌تر از این حد است. در موارد مشابه نیز کاربرد دارد.

لازم است که اول معنی واژه ” بارگه ” را بدانیم : بارگه در تداول آباده و صُغاد سد کوچکی است که چون آبیار بخواهد آب را سوی دیگر بفرستد،  ماسه و شن و ریگ آن طرف جوی را که باید آب برود با بیل بر می‌‌دارد و به سمتی که نباید آب برود می‌‌ریزد.

در این موقع حساس،  چابکی و جلدی لازم دارد.  چون این کار باید سریع انجام شود،  یعنی از وقتی که میرآب اعلام می‌‌کند، دیگر جریان آب به حساب مَمَر دوم که سد آن برداشته شده است، خواهد بود.  گاهی زارعان در این موقع اگر سنگی بزرگ و امثال آن را بیابند از آن استفاده می‌‌کنند،  ولی برخی وقت‌‌ها به سبب فشار زیاد آب یا از چابکی لازم برخوردار نبودن،  موجب می‌‌شود که آب را نتوانند بگردانند.  در این زمان است که ” بارگه ” را آب می‌‌برد و دیگر کار یک نفر نیست که بتواند آب را برگرداند ( واژه بارگه را مردم کرمان ” گرگه ” و کردان ” ورگال ” گویند.

منبع : sarapoem.persiangig.com

مطلب بالا در دسته‌بندی ضرب المثل و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۱۲ December 2014 | 8:30 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.