داستان ضرب المثل دم گربه نیم زرع است

ضرب المثل دم گربه نیم زرع،ضرب المثل
روزی در یک هوای سرد ارباب به نوکرش بیان کرد برو بیرون ببین اگر باران می‌ بارد لباس مناسب تر بپوشم . نوکر تنبل ، در جواب بیان کرد : بیرون رفتن ندارد گربه مان تازه از بیرون آمده اگر بدنش خیس بود بدان که باران می‌ بارد .

ارباب دوباره بیان کرد : می‌ خواهم پارچه ای برای میزبانم ببرم ، برو وسیله ای بیاور که دو زرع ازین پارچه را ببرم . نوکر بیان کرد : دم گربه نیم زرع است ، چهار تا دم گربه می‌ شود ۲ زرع . ارباب عصبانی شد و بیان کرد : لااقل برو سنگ یک منی بیاور تا با آن گندم وزن کنم . نوکر تنبل جواب داد : که من گربه را بارها کشیدم درست یک من است گربه را به جای سنگ استفاده کن .

ارباب بسیار عصبانی شد و گربه را از خانه بیرون انداخت و بیان کرد : ” خیالت راحت شد حالا برو هم سنگ و هم وسیله اندازه گیری پارچه را بیاور و هم ببین باران می‌ بارد یا نه ” .

به همین دلیل است که هر وقت کسی بخواهد تنبلی کند به او می‌ گویند : ” برای او دم گربه نیم زرع است “

برگرفته شده از:آفتابیر