داستان گربه را دم حجله کشتن!!

مطمئنا جمله گربه را دم حجله کشتن را بارها شنیده اید اما این جمله از کجا شکل گرفته است؟

داستان گربه را دم حجله کشتن!!

گربه را دم حجله کشتن

میگویند در ایام قدیم دختری تندخو و بد اخلاق وجود داشته که هیج کس حاضر به زناشویی با او نبوده است.

پس از چندی پسری از اهالی شهامت به خرج می‌ دهد و تصمیم می‌ گیرد که با وی زناشویی کند. بر خلاف نظر همه ، او میگوید که میتواند دخترک را رام کند.

خلاصه پس از مراسم عروسی ، عروس و داماد وارد حجله میشوند و…  چند دقیقه که میگذرد پسرک احساس تشنگی میکند . گربه ای در اتاق وجود داشته از او میخواهد که آب بیاورد.

چند بار تکرار میکند که ای گربه برو و برای من آب بیاور. گربه بیچاره که از همه جا بی خـبـر بوده از جایش تکان نمی خورد تا اینکه مرد جوان چاقویش را از غلاف بیرون می‌ کشد و سر از تن گربه جدا میکند. سپس رو یه دختر میکند و میگوید برو آب بیار…

داستانک