دامن راسته چیست؟

دامن راسته:
دامن راسته دامنی است که از خط با سن تا پایین دامن بصورت یک خط مستقیم است.
بنابراین برای اینکه یک دامن راسته داشته باشید باید همان الگوی پایه که کشیدید کپی کنید
الگو را از خط پهلو قیچی کنید تا قسمت جلو و پشت از هم جدا شوند.
حالا قسمت هایی را که روی خط کمر در پهلو و وسط پشت داخل شده اید را هم قیچی کنید تا کمر الگو باریک تر از با سن باشد
داخل پنس ها را نباید خالی کنید و به همان شکل نگه دارید.
پنس کوچک جلو را روی الگو ببندید یعنی دو طرف آن را روی هم قرار بدهید و با چسب بچسبانید بعد با دست کاغذ را صاف کنید.
به این ترتیب خط کمر قسمت جلوی الگوی شما انحنا پیدا خواهد کرد.
قدم بعدی برش زدن دامن است.
Attached Thumbnails