دانشجوی بیکار آلمانی


 
images/20060919/donot.jpg
 
جام جم آنلاین: یک دانشجوی آلمانی که در چین در رشته هنر درس می خواند با درآوردن ظاهر خود به شکل سربازان گلی ۲۲۰۰ ساله چین خود را به جای آن سربازان جا زد.

به گزارش بی بی سی ، مجسمه های گلی فوق ۲۲۰۰ سال پیش ساخته شده بودند تا از گور «کین شی هوآنگ» امپراتور افسانه ای چین محافظت کنند. این امپراتور ۲۲۰۰ سال پیش چین را متحد کرد.
پابلو وندل ۲۶ ساله روز شنبه وارد موزه شد لباس هایی را که از قبل آماده کرده بود ، پوشید و با عبور از مانعی بین مجسمه های گلی رفت و کنار یکی از آنها ایستاد.
یک نگهبان موزه پس از دقایقی دنبال وندل رفت و او را بیرون کشید. روزنامه هنگ کنگ نوشت چون او با این کار خود خسارتی به بار نیاورد دستگیر نشد و پس از ضبط لباسهایش به محل تحصیل خود در شهر هانگ ژو در شرق چین بازگردانده شد.