دانشگاه زنان محجبه در ترکیه + عکس

با وجود ممنوعیت داشتن حجاب در دانشگاه های ترکیه، دانشگاه «حران» در شهر «شانلی اورنا» این کشور به عنوان اولین مرکز آموزش عالی که حجاب را به رسمیت شناخته معرفی شد.


به گزارش مهر، دانشگاه «حران» ترکیه روز گذشته شاهد فارغ التحصیل شدن دوهزار و ۸۵۶ دانشجو بود که بخشی از این فارغ التحصیلان را دانشجویان محجبه تشکیل می دادند.


حضور دانشجویان فارغ التحصیل در این مراسم در حالی است که بر اساس قانون اساسی ترکیه، داشتن حجاب اسلامی در دانشگاه های این کشور ممنوع است.


دانشگاه حران در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده و تاکنون ۱۴ هزار نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.


دانشگاه حران شامل ۹ دانشکده و سه انستیتو است.