دانش آموزان ژاپنی: اول موبایل بعد اینترنت


 
images/20070428/Jap.jpg
 
جام جم آنلاین: دانش‌ اموزان‌ ژاپنی‌ از تلفن‌ همراه‌ بیش‌ از رایانه‌ استفاده‌ می‌ کنند‌. به گزارش خبرگزاری روترز انان‌ از تلفن‌ همراه‌ برای‌ دریافت‌ فایلهای‌ شنیداری‌‌ برنامه‌ های‌ ورود و خروج‌ قطارهای‌ برون‌ شهری‌ و درون‌ شهری‌‌، دریافت‌ و ارسال‌ نامه‌ های‌ الکترونیک‌ و جستجوی‌ اطلاعات‌ استفاده‌ می‌ کنند.
استفاده زیاد از گوشی های تلفن همراه این‌ دانش‌ اموزان‌ را در استفاده‌ از شست‌ دست‌ بسیار ماهر کرده‌ است‌‌.