دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه | هوش هیجانی | پرسشنامه هوش هیجانی | پرسشنامه شرینگ | هوش هیجانی شرینگ

نام پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

کد پرسشنامه: ۶۳۲۱=۴۰۳۹

تعداد سؤالات: سؤال ۳۳

طراح : سیبریا شرینک

تعداد مولفه ها : ۵ مولفه

عامل ۱ – خودانگیزی

عامل ۲ – خودآگاهی

عامل۳- خودکنترلی

عامل ۴- همدلی

عامل ۵- مهارت های اجتماعی

نوع پرسشنامه: استاندارد

نمونه سؤالات:

۱ – حتی زمانی که تمام تلاش خود را به کار می گیرم، باز هم به خاطر کارهای انجام نشده خود را مقصر می دانم.

۲ – می دانم که هر کس مشکلی دارد، ولی مشکلات من آنقدر زیاد است که نمی توانم از خودم راضی باشم.

 

لینک دانـــلـــــــــود