دانلود کتاب مجموعه جنانی همدانی (علوم غریبه)

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد

کتاب جنانی همدانی | علوم غریبه | کتاب جنانی | مجموعه جنانی

کامل ترین مجموعه کتاب جنانی همدانی را از سایت ما دریافت کنید

کیفیت بی نظیر و بالای صفحات کتاب

حجم کتاب ۴۶۰ مگابایت

کتاب مجموعه جنانی همدانی-علوم غریبه کتاب بی‌نظیر مجموعه جنانی همدانی کتابی نایاب و آزموده شده در مورد مباحث مختلف علوم غریبه که در زیر قسمت‌هایی از فهرست این کتاب ارزشمند برای شما عزیزان توسط سایت شیواداک تهیه گردیده است.

نویسنده : نامعلوم
مترجم : نامعلوم
حجم : ۴۶۰ مگابایت
فرمت :PDF
تعداد صفحات : ۲۵۹
خوانایی : عالی
زبان : فارسی

نمونه کیفیت

فهرست کتاب جنانی همدانی :

مقدمه
شروط مربع
کیفیت بخورات کواکب سبعه
ذکر بخورات
موکلین هفت روز
فرق بین عمل جمال و جلال
دستور لازم نسبت به عمل جمال و جلال
ذکر شانزده شکل مربع
آیات مناسب هر عمل
اسماالله مناسب هر عمل
قاعده پرکردن مربع و عدد کرفتن
نسبت الواح به عناصر اربعه
راجع باستخراج عزیمه
راجع بعد دعزیمه و تعیین آن
توضیح لازم در اعمال الواح
سایر عملیات از احضار و اخراج و تفریق و غیره
احضارات
احضار مجرب صورتی
توضیح لازم راجع باحضار
احضار مجرب گنجشکی
تحبیب خیلی خوب خوراکی
تحبیب بر هفت دانه دمک
احضار بر برک درخت انجیر
احضار میخی و صورتی
احضار چراغی
عزیمه چهار موکل بدوح
مطلب لازم راجع بتصرف در عزیمه
تفریقات
تفریق لوحی مجرب در مربع
دستور قمر در عقرب
دستور جلال کردن لوح
ایضا تفریق سوسکی – و شانه-وسنکی که بسیار مهم است
ایضا تفریق چهارده پاره نان که هفت پاره را بسک و فت پاره را بکربه بدهد
تفریق بر جامعه مطلوب
تفریق برای دلسردی
تفریق بر کاغذ قرمز
تفریق پشکلی
لوح مخصوص تفریق را باید خیلی متناسب بکشند
تفریق سوره تبت که در لوح نه اندر نه درج شده که او را لوح فارقهم می گویند
نیت درست و وارونه
عزیمه
تفریق واقعه در صفحه ۶۰ را در نظر داشته باشید که در کلیه اعمال تفریقیه مناسب و خوبست توضیح آنکه پیش از عمل عمل سوره تبت باید خواند
تحریکات و اخراجات
تحریک و اخراج مخصوص است هفت روز و آنرا از مجربات مکنونه خود میدانند
اخراج راجع به مثلث هندی
عقد اللسانها
زبان بند مجرب لوح
عزیمه زبان بند را در جاهای دیگر هم عقداللسان می توان خواند زبان بند مجرب جامه
طریقه اهار دادن پارچه برای عقداللسان و غیره..
زبان بند مجرب
در احضار ارواح رجال الغیب و جواب سوال با آنان بلاواسطه در آئینه
شروط عامل
بخت گشا
در معنی رحمن و بعض آثار آن
به جهت گشایش
به جهت بزرگی و جاه
بقا منصب
نصیب معزول
به جهت نقش انگشتری
لوح اعظم برای عزت
لوح مکرم برای غم و غیره
ختم مجرب
برای خلاص شدن از زندان
برای هلاک ظالم
طریقه تقاضای سائل
وظیفه عامل در وقت جواب
طریقه تشکیل مجلس مکالمه
طریقه اخذ جواب
توضیح راجع به چهار موکل
عزیمه هفت روز
توضیح راجع به خواندن عزیمه در شب
خاتمه در ختوم و غیره…
در تسخیر قلوب و نصب معزول
فتح و گشایش
ایضا فتح
بخت گشایی دختران
بخت گشایی غیر دختر
در لباس عامل و فت روز آخری
در شروط مندل
تفصیل کاردهای هفتگانه
تفصیل ترسیم مندل
شروط شموع ۴۹ گانه هفت شب
اسما چهار موکل برای دسته کاردها
تکلیف معزم راجع به توقف در مندل
تهیه بخورات معینه در وقت خواندن عزیمه
در تقسیم ۲۴ ساعت به اقسام سبعه
در خوابیدن معزم و تکلیف او بعد از خواب
در تعیین زغال برای بخورات
در تکلیف خادم
در ظهور آثار شب چهارم
در آثار شب پنجم
در آثار شب ششم
در آثار شب هفتم
طلسم روی آینه و دستور خروج معزم
دو لوح روی کاغذ علیحده
برای مصروع
ختم مجرب

 

لینک دانـــلـــــــــود