دبیر کل الشباب: سپاهان خطرناک ترین تیم ایرانی است

عبدا… عامر ،دبیر کل باشگاه الشباب ،گفت: خوشحالیم که میزبان تیم بزرگ ایران سپاهان هستیم. این تیم ایرانی همواره حضور مداوم در رقابت‌های آسیا داشته و این مسئله یک امتیاز خوب برای این تیم است که با تجربه زیاد به مصاف رقبا می‌رود.

 وی ادامه داد: سپاهان همواره در چند سال اخیر خطرناک‌ترین تیم ایرانی بوده که می‌تواند در جدال با بزرگان آسیا موفق باشد. امیدوارم بازیکنان الشباب با همه توانشان در دیدار روز چهارشنبه اجازه ندهند که سپاهان ایران با امتیاز ریاض را ترک کند. ما مدعی قهرمانی در این رقابت‌ها هستیم و امیدوارم در دیدار اول با ۳ امتیاز میدان را ترک کنیم.