دخترانی که الهه می شوند…

جشن «ایندرا جاترا» به عنوان یک سنت مذهبی دیرینه در نپال برگزار شد و «رام باران یاداو» رییس جمهوری این کشور آسیایی، در آن، مراسم احترام خویش را نسبت به «کودک الهه» به جای آورد. نپالی ها که پیروان ادیان بودا و هندو هستند ،‌ اعتقاد دارند «کوماری» (کودک تبدیل شده به الهه) از شهروندان کشور حفاظت می کند. مراسم امروز در حالی برگزار شد که تا سال گذشته ، «جیانندرا» پادشاه نپال که خاندانش به مدت ۲۴۰ سال بر این کشور حکمرانی کرده بودند ، در چنین مراسمی شرکت می کرد اما در اردیبهشت گذشته ، جمهوری در نپال اعلام شد و سلطنت از آن رخت بربست. گزارش تصویری از «کوماری»ها را پیش رو دارید. گزارش: محمدرضا نادری عکس: شروتی شرستها


«کوماری»ها ، در زمانی که فقط چهار سال دارند ، به الهه تبدیل می شوند. آنها انتخاب شده اند زیرا ۳۶ ویژگی دارند که موجب می شود آنان به عنوان افراد برتر انتخاب شوند.


این دخترکان از زمانی که به عنوان «الهه» انتخاب می شوند ، فقط می توانند از معبدی که در آنجا منصوب شده اند ، بیرون بروند. این معبد الهه باسانتاپور در کاتماندو پایتخت نپال است.


الهه ها با دیگر خردسالان رابطه ای ندارند. رفتن به مدرسه برای آنان ممنوع است حتی، اجازه مراجعه به پزشک را هم ندارند. دادگاه عالی نپال به تازگی در حکمی لزوم توجه به موقعیت این کودکان را گوشزد کرده و خواستار آن شده است که حقوق آنان تضییع نشود.


کودکانی که به الهه تبدیل می شوند ، فقط می توانند دو یا سه بار در سال از معبد به ویژه برای انجام زیارت دسته جمعی خارج شوند. در اعیاد مختلف مذهبی هندو و بودایی ، «کوماری»ها ، به خیابان می روند تا همه زائرانی را که به محل آمده اند ، متبرک کنند. رییس جمهوری نپال نیز امروز یکی از این متبرک شدگان بود.


دختران یاد شده ، مسئولیت خود را به عنوان «الهه» تا زمانی بر عهده دارند که نخستین نشانه های بلوغ در آنان دیده شود. پس از آن ، جای خود را به کودکی دیگر می دهند تا سنت یادشده را به جای آورد.


هندوها و بوداییهای نپال ، در جستجوی تبرک و حفاظت از این کودکان هستند. آنان اعتقاد دارند که این کودکان، ویژگیهایی دارند که آنان را از شر اهریمن و نیروهای پلید حفظ می کند. در عکس، راهبان هندو و بودا در مراسمی با یک «کوماری» شرکت کرده اند.


کوماری ها تقریبا نمی توانند از معبد و یا حداقل، شهر خارج شوند. این انگیزه ای است که موجب شد «شاجانی شاکیا» به جنجالی ترین کوماری تبدیل شود و باعث گردد که رسانه های بین المللی در پی شناخت وضعیت چنین کودکانی برآیند. گروههای مدافع حقوق بشر اکنون به مخالفت با این سنت برخاسته و می گویند که کودکی اینگونه اطفال از آنان ربوده می شود.


اکنون پدیده دختران تبدیل شده به الهه به یک جاذبه بزرگ گردشگری برای نپال تبدیل شده است. در تصویر، یک زن نپالی ، پوسترهای کوماری باسانتاپور را نشان می دهد.