دختری با چشمانی عجیب و خارق العاده در دنیا

ناتاشا در سال ۱۹۸۷ در روسیه به دنیا آمد ..او الان ۲۳ سال دارد.

ناتاشا در روسیه باعنوان دختری با اشعه ایکس در چشمش مورد ستایش قرار کرفته است .

او قادر است که اندامهای داخلی بدن انسانها را ببینید ..!!

او دارای توانایی خارق العاده ایی است . او می گفت تنها چیزی که من باید یاد بگیریم اسم هر اندام است و در مورد چگونگی کار کردن هر اندام و تشخیص بیماری چیزی نمی دانم.او به مادرش می گفت که در شکم تو دو لوبیا و یک چیزی شبیه لوله می بینم که منظورش دو کلیه و روده مادرش بود !!!!!

به گفته ناتاشا و پدر و مادرش توانایی های غیر معمول او در سن ۱۰ سالگی کشف شد . در سال ۲۰۰۴ ناتاشا توسط مطبوعات انگلیسی به لندن دعوت شد و پرسش ها و آزمایشات متفاوتی در مورد تونایی هایش از او شد که در تمامی این امتحانات موفق شد

. ناتاشا درهمان سال در دانشگاه دولتی مسکو وارد گروه پزشکی شد او در حال حاضر در مرکز مسکو برای تشخیص بیماریهای خاص کار می کند. .

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

دخترنابغه در لندن به همراه کارکنان روزنامه بریتانیایی

Persianv.com At site

Persianv.com At site

Persianv.com At site

یک نظر برای "دختری با چشمانی عجیب و خارق العاده در دنیا" ارسال شده
  1. آریان گفت:

    خیلی جالبه!!!