دختری می خواست به قاتل پدرش گوشواره الماس دهد!

 یک دختر ۱۷ ساله امریکایى که به یک مامور مخفى پلیس وعده داده بود در قبال قتل پدرش، یک جفت گوشواره الماس به او بدهد دستگیر شد.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از خبرگزارى “آسوشیتدپرس” ، “کاندنرمایز” دختر ۱۷ ساله امریکایى که به گفته خود از بحث و جدل و بگو و مگوهاى پدرش به تنگ آمده بود و قصد داشت از شر او خلاص شود به یک مامور مخفى پلیس وعده داد اگر پدر ۴۲ ساله اش را بکشد به عنوان پاداش یک جفت گوشواره الماس گرانبها به او مى دهد.مامور مخفى پلیس با اشاره به اینکه این دختر دو بار به او مراجعه کرده گفت، بار اول قرار قتل وعده پاداش را به من داده و بار دوم عکس پدرش، “دارل مایز” را آورده بود و طبق برنامه صورى مقرر شد مایز پدر در ۶ سپتامبر به قتل برسد.اما این دختر غافل از اینکه تمام وعده وعیدها را با یک مامور مخفى پلیس گذاشته، لو رفته و به وسیله پلیس دستگیر شد.