دختر بیل‌ گیتس‌ اجازه دارد روزانه‌ فقط ‌۴۵‌ دقیقه‌ با رایانه‌ بازی‌ ‌کند


 
images/20070221/Gates.jpg
 
جام جم آنلاین: بیل‌ گیتس‌ رئیس‌ مایکروسافت‌ به‌ دختر ۱۰ ساله‌ اش‌ اجازه‌ نمی‌ دهد روزانه‌ بیش‌ از ‌۴۵‌ دقیقه‌ با رایانه‌ بازی‌ کند‌.
به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ رویترز ، بیل‌ گیتس‌ در جمع تجار کانادایی‌ در اتاوا گفت: او‌ و همسرش‌ ملیندا تصمیم‌ گرفته‌ اند به‌ دخترشان‌ اجازه‌ دهند روزانه‌ حد اکثر ‌۴۵ دقیقه‌ با رایانه بازی‌ کند و این‌ زمان‌ در تعطیلات‌ آخر هفته‌ به‌ یک‌ ساعت‌ افزایش‌ می‌یابد ، تا دخترشان بتواند به‌ کارهای‌ دیگر به ویژه‌ تکالیف‌ درسی‌ خود برسد.