دختر فراری در یک قدمی مرگ قرار گرفت

 پیکر نیمه جان دختر فراری پس از ۷ بار فرار ، در یکی از بیمارستان های تهران پیدا شد. مردی با در دست داشتن یک دادخواست قضایی با مراجعه به پایگاه چهارم پلیس آگاهی عنوان کرد دختر ۱۹ ساله او به نام نرگس برای بار هفتم از خانه فرار کرده است.
به دنبال این دادخواست ، ماموران تحقیقات گسترده خود را آغاز کردند و با بررسی پرونده معلوم شد ، نرگس به طور مرتب با والدین خود به دلیل مخالفت با ازدواج وی ، مشاجره و درگیری لفظی داشته است.


یک هفته بعد

یک هفته پس از مطرح شدن این شکایت ، ماموران انتظامی مستقر در یکی از بیمارستان های شمال تهران با مشاهده پیکر نیمه جان دختری که به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف قرص در یک قدمی مرگ قرار داشت ، موضوع را بررسی کردند و متوجه شدند ، وی نرگس ، همان دختری است که چند روز پیش خبر فرار او به پلیس آگاهی گزارش شده است.
بنا بر این گزارش با تلاش پزشکان ، دختر ۱۹ ساله به طرز معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.
با ارسال پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای جنایی تهران ، دادیار سلیمانی تحقیق از دختر فراری را آغاز کرد. نرگس در تحقیقات به دادیار جنایی گفت : پس از آن که والدینم با ازدواج من مخالفت کردند ، برای اولین بار از خانه فرار کردم اما شکایت آنها موجب شد تا من به همراه خواستگارم دستگیر شوم و با اصرار به شکایت ، خواستگارم روانه زندان شد.


ادامه سناریو

وی در ادامه افزود: پس از آزادی خواستگارم از زندان ، او بار دیگر خانواده اش را برای خواستگاری به خانه مان فرستاد ، اما مرغ یک پا داشت و پدرم این بار آنها را تهدید کرد در صورتی که خواستگاری ادامه یابد ، علیه آنها به اتهام مزاحمت شکایت خواهد کرد. نرگس یادآور شد: احساس کردم پدر و مادرم قصد ندارند شاهد خوشبختی من باشند ، لذا فرارهای من ادامه پیدا کرد تا این که در هفتمین مرحله وقتی مایوس و ناامید شده بودم ، بار دیگر به خواستگارم پناه بردم و از او درخواست کمک کردم.
دختر ۱۹ ساله در ادامه افزود: جوان خواستگار با آن که والدینم ، مشکلات فراوانی برای او ایجاد کرده بودند اما او باز هم مرا پذیرفت و چون متوجه شدم والدین او رفتار خوبی با من ندارند با خوردن یکصد قرص خودکشی کردم و زمانی به خود آمدم که در بیمارستان بستری بودم.
به دنبال این اظهارات ، دادیار شعبه دوم دادسرای جنایی ادامه تحقیق در این زمینه را در پلیس آگاهی صادر کرد.