دختر ۱۰۵ ساله آمریکایی که هرگز ازدواج نکرده است

کلارا مدمور، ۱۰۵ ساله، ساکن آمریکا، دختری که تا به حال هرگز ازدواج نکرده است. او علت این موضوع را مشغله بیش از حد خود در زندگی عنوان کرده است.
دختری 105 ساله که هرگز ازدواج نکرده است +عکس
او غرق شدن کشتی تایتانیک و جنگ جهانی اول را به خوبی به خاطر دارد.