دختر ۲۰ ساله قربانى نیات شوم ، جوانان شرور شد

شش جوان، پس از آزار و اذیت دختر جوان ، با بازگذاشتن شیر گاز ، او را اردبیل ، به قتل رساندند.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس ، ماموران انتظامى اردبیل ، روز پنج شنبه ، با اطلاع از فوت دخترى ۲۰ ساله اى براثر گاز گرفتگى دریکى از بیمارستان هاى این شهر ، به آنجا اعزام شدند.در بررسى هاى به عمل آمده ، مشخص شد شش جوان با اغفال این دختر جوان به نام “خدیجه – ح” اور ا به یک منزل استیجارى کشانده و مورد آزار و اذیت قرار داده اند .آنها پس از عملى کردن نیت شوم خود، این دختر را در حمام خانه زندانى کرده و با بازگذاشتن شیر گاز باعث مرگ او شده اند.با به دست آمدن این سرنخ ، اقدامات گسترده اى از سوى ماموران براى شناسایى جانیان صورت پذیرفت و طى عملیاتى گسترده سه تن از متهمان شناساى و دستگیر شدند.متهمان دستگیر شده در طول بازجویى ها به آزار و اذیت خدیجه و قتل اواعتراف کردند.با اعتراف متهمان ، تلاش براى دستگیرى سه متهم فرارى ادامه دارد.