درخواست‌ عجیب‌ یک‌ محکوم‌ به‌ اعدام‌


images/20070616/edam.jpg جام جم آنلاین: یک‌ محکوم‌ به‌ اعدام‌ در ایالت‌ تگزاس‌ آمریکا با فراخوانی‌ اینترنتی‌ از مردم‌ خواسته‌ است‌ بهترین‌ لطیفه‌ ای‌ را که‌ شنیده‌ اند برای‌ وی‌ بفرستند‌.
به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ ، پاتریک‌ نایت‌‌ که‌ به‌ جرم‌ آدم‌ ربایی‌ و قتل‌ یک‌ زوج‌ در سال‌ ‌۱۹۹۱‌‌ به‌ اعدام‌ محکوم‌ شده‌ است‌‌ با فراخوان‌ اینترنتی‌‌ قول‌ داده‌ است‌‌ به‌ هنگام‌ اعدام‌ و زمانی‌ که‌ از وی‌ بپرسند‌ آیا پیش‌ از مرگ‌ چیزی‌ برای‌ گفتن‌ داری‌‌‌ بهترین‌ لطیفه‌ ای‌ را که‌ از بین‌ لطیفه‌ های‌ ارسالی‌ انتخاب‌ می‌ کند‌ برای‌ جلادها بخواند‌.
پاتریک‌ که‌ قرار است‌ روز ۲۶‌ ژوئن‌ با تزریق‌ ماده‌ مرگبار اعدام‌ شود‌ با اشاره‌ به‌ وجود افراد بی‌ گناه‌ در زندانها‌ به‌ خبرنگار سی‌ ان‌ ان‌ گفت:‌‌ ‌از مردم‌ می‌ خواهم‌ که‌ لطیفه‌ های‌ خود را بفرستند تا باعث‌ خنده‌ من‌ و دیگر کسانی‌ که‌ به‌ اعدام‌ محکوم‌ شده‌ اند‌ ، بشود‌‌.