درخواست اعدام برای پخش کنندگان سی دی جعلی منتسب به یک بازیگر

تهران خواستار مجازات اعدام برای هفت نفر شده که به اتهام توزیع تصاویر ویدئویی هرزه گرایانه بازداشت شده اند.

جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: در ارتباط با”سی دی های مستهجن”، سه پرونده با هفت متهم در دادسرای تهران تشکیل شده که دادستان در کیفرخواستی که برای آنان صادر کرده، آنان را متهم به تجاوز به عنف و اشاعه فحشا کرده و خواستار اعدام آنان شده است.

به گفته سخنگوی قوه‌ قضائیه، فردی که تصویر ویدئویی هرزه گرایانه را تهیه و اقدام به توزیع آن در قالب لوح فشرده رایانه ای (سی دی) کرده، دارنده یک مغازه عکاسی در تهران بوده که اکنون در بازداشت به سر می برد، محل کار او توقیف و تعطیل شده و مجوز عکاسی او برای ابطال به صنف عکاسان و فیلمبرداران فرستاده شده است.

کریمی راد افزود: به طول کلی، ۳۵ نفر در ارتباط با توزیع سی دی های حاوی تصاویر ویدئویی هرزه گرایانه دستگیر شده اند که تعدادی از آنان در بازداشت به سر می ‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سی دی جعلی منتسب به یک بازیگر گفت: این پرونده “پیچیدگیهای خاصی” دارد که نیازمند بررسی بیشتر است.