درخواست عجیب ژاپنى ها از سپاهان!

چند تن از نمایندگان تیم کاوازاکى ژاپن که در حال حاضر در اصفهان به سر مى برند، تقاضاى عجیبى را در خصوص ورزشگاه فولادشهر مطرح ساخته اند. آنها اظهار داشته اند عرض زمین فولادشهر که در حدود ۷۵ متر مى باشد،بیشتر از حد استاندارد است.

به گزارش سرویس ورزشى آریا، ژاپنى ها در ادامه خواهان آن شده اند که در صورت امکان، عرض این زمین به ۶۸ متر کاهش یابد، درخواستى که به هیچ وجه امکان پذیر نیست و منطقى به نظر نمى رسد. هنوز مسئولان سپاهان نسبت به درخواست عجیب نمایندگان باشگاه کاوازاکى عکس العملى نشان نداده اند.