دروغهای پسران به دختران (طنز)

دروغ های متداول برخی پسران به دختران همراه با معانی آنها(طنز)


دروغ: بعدا” باهات تماس می گیرم


 معنی: دیگه هیچ وقت منو نمی بینی


 


دروغ: تو قسمتی از وجود منی- نمی دونی تا چه اندازه دوستت دارم


 معنی: تو برای من به اندازه کافی زیبا، باهوش و پولدار نیستی میذارمت کنار


 


دروغ: اون دختر هیچ تیریپی با من نداره – ما فقط دوست معمولی هستیم


 معنی: عاشقشم


 


دروغ: من ترو برای وجود خودت دوست دارم


 معنی: من فقط دنبال سکس هستم


 


دروغ: آخر این هفته با دوستام داریم میریم کوه


 معنی: داریم میریم دختر بازی.


 


دروغ: می تونی 5 هزار تومن بهم قرض بدی؟ تا آخر هفته بهت برمیگردونم


 معنی: پولتو ببوس و باهاش خداحافظی کن.


 


این هم شاید بزرگترین دروغی باشد که تا بحال گفته شده:


 


دروغ: قول میدم تا زمانیکه مرگ مارو از هم جدا نکرده عاشقت باشم، باهات صادق باشم و ازت نگهداری کنم


 


معنی: ازت میخوام لباسامو بشوری، خونمو تمیز کنی، غذا برام بپزی، وقتی مریض میشم ازم پرستاری کنی، از بچه هام مراقبت کنی، به دوستام و خـانوادم سـرویـس بدی . هر وقت بخوام میـرم با دوسـتــام و دخـتـرای دیـگـه گـردش، هیچوقت پول بـهت نمی دم و هیچ کلمه خوشـحال کنـنده ای بـهت نخواهم گفت و هیچ کاری که برای تو جالب باشه انجام نخواهم داد!