درکوی خرابات مرا عشق کشان کرد……..آن دلبرعیار

درکوی خرابات مرا عشق کشان کرد……..آن دلبرعیار مرا دید نشان کرد
من در پی آن دلبر عیار برفتم…او روی خود آن لحظه ز من باز نهان کرد
من در عجب افتادم از آن قطب یگانه……کز یک نظرش جمله وجودم همه جان کرد
ناگه یک آهو به دو صد رنگ عیان شد…..کز تابش حسنش مه وخورشید فغان کرد
…………..مولانا