درگذشت مشهورترین مدل جهان در جشنواره مد نیویورک

درگذشت مشهورترین مدل جهان در جشنواره مد نیویورک

این مدل سالهای دور امریکا در سن ۹۵ سالگی و در حال تماشای یک جشنواره مد از دنیا رفت.

این خانم که در سالهای خیلی دور یک مدل بوده است و “زلدا کاپلن” نام دارد همیشه در اولین ردیف صندلی های جشنواره های مد نشسته بود.

او در آخرین جشنواره زندگی اش در جشنواره هفتگی مد نیویورک در حالیکه تا دقایقی قبل از مرگش در مقابل عکاسان ژست میگرفت ناگهان از هوش رفت و علایم حیاتی اش قطع شد. پزشکان گروه امداد سعی کردند با عملیات احیا وی را تا رسیدن به بیمارستان زنده نگه دارند اما وی فوت شد.
علت مرگ او ایست قلبی ناشی از کهولت سن اعلام شده است.