دریای عجیبی که در قرآن آمده است

در این فیلم بیننده شاهد تصاویری از یک دریای عجیب خواهد بود که نام آن در قرآن کریم آمده است.

در شهر توریستی « اسکاگن » این زیبایی را می‌‌توان دید. این شهر در شمالی‌ترین نقطه دانمارک درست جایی که دریای بالتیک و دریای شمال به هم می‌‌پیوندند، واقع شده است.

منبع: نصر تی وی