در این شهر سیگار کشیدن ممنوع است


 
images/20060927/aljeria.jpg
 
جام جم آنلاین: مردم الجزایر تقریبا همه جا سیگار می کشند و فقط در یکی از شهرهای وای میزاب ، زادگاه مفدی زکریا ، شاعر انقلابی سیگار کشیدن حتی در خیابان ها ممنوع است.
به گزارش پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین ، در شهر بنی یزغن از تمامی گردشگران و مسوولان بلندپایه و تمامی مردم خواسته شده حتی در خیابان ها نیز سیگار نکشند.
زنان حق ندارند لباس کوتاه بپوشند و عکاسی در این شهر نیز بدون داشتن اجازه رسمی ممنوع است.
هیچ شهروند و گردشگری جرات ندارد در بنی یزغن سیگار بکشد و وزراء و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف که به دلیل معماری خاص شهر ، به این مکان سفر می کنند، اجازه ندارند سیگار بکشند.
در تمام شهر تابلوهای بزرگ “استعمال دخانیات ممنوع” نصب شده است.