در صدر برنامه‌های پربیننده‌ی گفتار محور: شب شیشه‌یی»«صندلی داغ»و«سیمای خانواده»

براساس نظر سنجی مرکز مطالعات و تحقیقات سازمان صدا و سیما برنامه‌های «شب شیشه‌یی» ،«صندلی داغ» و «سیمای خانواده» به لحاظ میزان بیننده در صدر برنامه‌های گفتار محور تلویزیون قرار گرفته‌اند.به گزارش خبرنگار سرویس تلویزیون خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از میان برنامه‌های شبکه‌ی تهران «شب شیشه‌یی» با ۸۲ و ۶ دهم درصد، «به خانه بر می‌گردیم» ‌با ۶۲ و یک دهم درصد، «امروز تهران» با ۳۲ و دو دهم درصد بیشترین میزان بیننده را داشته است.بنابراین نظر سنجی، به لحاظ میزان رضایت بینندگان از برنامه‌های شبکه‌ی تهران، ۹۲ درصد از بینندگان در حد زیاد و حتی زیادی از «شب شیشه‌یی»، ۸۸ و ۶ دهم درصد از «به خانه بر می‌گردیم»، ۸۷ و ۳ دهم درصد از «تا نیایش» و ۸۷ درصد از «ورزش از نگاه ۵»، ابر از رضایت کرده‌اند.


هم‌چنین ۶۳ درصد از پاسخگویان این نظرسنجی پیشنهاد داده‌اند به مسائل و مشکلات شهری در برنامه‌های گفتار محور پرداخته شود و ۵۷ و ۲ دهم درصد به معضلات اجتماعی و فرهنگی، ۴۰ و ۵ دهم درصد به مباحث آموزشی، پزشکی و روانشناسی و ۳۶ درصد به موضوعات دینی و مذهبی اشاره کرده‌اند.بنابراین نظرسنجی، ۹۰ درصد از بینندگان از «صندلی داغ»، ۹۱ درصد از برنامه «نود»، ۸۶ و ۲ دهم درصد از «سیمای خانواده»، ۷۷ و ۴ دهم درصد از «آسمان شب» رضایت داشته‌اند.بنابر نظر سنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما در خصوص آخرین وضعیت تماشای تلویزیون، ۴۰ و ۲ دهم درصد مخاطبان برنامه‌های تلویزیون را مشاهده کرده‌اند که در بین آن‌ها شبکه‌ی تهران با ۲۳ و ۷ دهم درصد و شبکه‌ی سوم با ۲۲ و ۳ دهم درصد بیشترین میزان بیننده را داشته است.