در کرمان چاهى هست به نام چاه صاحب الزمان، آیا این امر حقیقت دارد؟در ضمن نماز امام زمان(عج) چگونه است؟

جواب :
  ما نسبت به این مکان و صدق مطالبى که پیرامون آن گفته مى‏شود آگاهى نداریم. نسبت به این گونه موارد بهتر است از علماى برجسته محل سوءال شود و توصیه مى‏کنیم که نسبت به موارد مشکوک محتاطانه عمل نمایید. نماز امام زمان(عج) اقسام مختلفى دارد. یکى از آنها این است که شخص دو رکعت نماز گزارد و در آن «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ‏» را صد مرتبه بگوید و پس از اتمام نماز دعاى «الهى عظم البلا…» را بخواند.