در مورد نا کامی زنان در عشق

دانشمندان استرالیایی کشف کردند که چرا بعضی از زنان در داشتن روابط بلند مدت موفق با همسرشان دچار مشکل هستند.محققان دانشگاه وسترن در استرالیا ادعا کردند بعضی از راز‌های جذب کردن دیگران

در ژن‌های سیستم ایمنی بدن قرار می‌گیرد که از والدین به ارث می‌رسند.
آن‌ها متوجه شدند ظاهر و جذابیت زنان ریشه در شکل ژنتیکی دارد که در سیستم ایمنی بدن زنان قرار دارد.
این دانشمندان دی.ان.ای ۱۵۰ دانشجوی دانشگاه را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که هرچه میزان تنوع ژنتیکی در یک زن بیش‌تر باشد به همان میزان او در جذب کردن دیگران موفقیت بیش‌تری دارد.
البته دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله رفتارشناسی به چاپ رسانده‌اند هنوز به دلیل تاثیر سیستم ایمنی بدن در رابطه موفق با دیگران پی نبرده‌اند.
در این تحقیق نمونه‌های دی.ان.ای افراد تهیه شد و هم‌چنین از آن‌ها سوالات دقیقی در مورد زندگی و روابط عاشقانه آن‌ها پرسیده شد.
سپس دانشمندان دی.ان.ای این افراد را از لحاظ تنوع ژن‌هایی که می‌توانند روی سیستم ایمنی بدن اثر بگذارند بررسی کردند. در این تحقیقات هم‌چنین مشخص شد هرچه میزان تنوع و گستردگی ژن‌ها بیش‌تر باشد به همان میزان شخص در برابر بیماری‌ها قدرت دفاعی بیش‌تری خواهد داشت.
در این تحقیقات مشخص شد هرچه قدر ژن‌های موسوم به varied major histocompatibility یا به اختصار MHC در یک زن خاص تنوع بیش تری داشته باشد به همان میزان او در جذب کردن دیگران موفق‌تر خواهد بود.