در هنگام وضو و غسل اگر موهاى سر ژل‏زده شده باشند وضو و غسل چه حکمى دارد؟
جواب :  


  گر ژل داراى جرم بر روى مو باشد به نظر برخى از مراجع صحت غسل با آن محل اشکال است ولى براى وضو اشکالى ندارد؛ زیرا مى‏توان مسح را بر روى پوست سر انجام داد. ضمنا تشخیص جرم داشتن و نداشتن چیزى موضوعى عرفى است؛ یعنى قضاوت عرف در چنین مواردى ملاک است وگرنه از نظر علمى هر چیز (حتى رنگ مو نیز) داراى جرم است؛ حال آن که مانع وضو و یا غسل نیست.