در هنگام پخش صوت قرآن، مى‏توانیم دعا بخوانیم یا حرف بزنیم؛ یا باید سکوت کنیم؟

خواندن دعا و یا صحبت کردن هنگام پخش تلاوت قرآن، در صورتى که بى‏احترامى به آن محسوب نشود، اشکال ندارد؛ هر چند گوش دادن به آن بهتر است.تفسیر نمونه، ج ۷، ص ۷۰.