دزدی به روش اعجاب انگیز خودکار سبز!

دزدی به روش اعجاب انگیز خودکار سبز!

تابناک:همایون، اما خونسرد با دستبند وارد دادگاه شد و کسی چه می داند شاید در دلش به ساده لوحی و صداقت شاکیانش می خندید. او توانسته بود با روشی نه چندان پیچیده و نه چندان قابل اعتماد نزدیک به ۵۰ میلیون پول به جیب بزند. همایون با خونسردی کامل شیوه سرقتش را برای بازپرس ویژه تهرانپارس شرح می دهد:
برای من بیش از هر چیز، مقدار طلاهایی که خانم ها به دستشان می آویزند اهمیت دارد. من نخست آنهایی را که مقدار قابل توجهی طلا با خود حمل می کردند، شناسایی کرده و بعد به تعقیب آنها می پرداختم و نشانی خانه آنها را یاد می گرفتم. سپس منتظر می ماندم تا سر و کله بچه های کوچک محل پیدا شود و بعد با خریدن بستنی آنها را گول زده و اطلاعات مورد نظرم را درباره شغل همسر این خانم ها، محل کار و وضع مالی شان کسب می کردم.
همایون پس از شناسایی طعمه هایش به در خانه افراد مورد نظر رفته و خود را کارمند بانک معرفی می کرد و با شور و شوق فراوان خبر برنده شدن آنها را در قرعه کشی بانک به طعمه هایش می داد.
یکی از شاکیان با گفتن این جمله صحبت های او را قطع می کند و همایون انگار نه انگار که چیزی شنیده است به صحبت خود ادامه می دهد: با ورود به خانه من تقریبا پیروز شده بودم. وقتی به خانه آنها می رفتم از آنها می خواستم تا زیورآلاتشان را پنهان کنند و فرمی را که خودم از قبل انتخاب کرده بودم به آنها می دادم و می خواستم تا فرم را حتما با خودکار سبز پر کنند!
وی می افزاید: البته خودتان بهتر می دانید که خودکار سبز خودکاری نیست که در هر خانه یی باشد. به همین خاطر خانم های ذوق زده بی آنکه یادشان مانده باشد که محل اختفای طلاهایشان را دیده ام به دنبال خودکار سبز می رفتند.
به چه بهانه یی آنها را وادار می کردی که طلاهایشان را پنهان کنند؟
همایون در جواب قاضی می گوید: به آنها می گفتم بازرسی از طرف بانک در راه است تا ببیند شما استحقاق داشتن این خانه را دارید یا نه! او در واقع برای سنجش میزان ثروت شما به اینجا می آید، پس بهتر است شما طلاهایتان را پنهان کنید لذا آنها طلاهایشان را پیش چشم من پنهان می کردند، تا بروند خودکار سبز پیدا کنند در نتیجه من کار خودم را می کردم و از محل متواری می شدم.
شروع تحقیقات
حدود ۵ ماه پیش زنی با مراجعه به دادسرای عمومی رسالت در شکایتی عنوان کرد: مرد میانسالی که خود را کارمند بانک معرفی کرد به منزلم آمد و گفت که در قرعه کشی بانک یک دستگاه آپارتمان برنده شده ام و او برای تحقیق در این مورد به منزلم آمده است. از این موضوع بسیار خوشحال شده بودم و او را به خانه دعوت کرده و برایش یک لیوان شربت آوردم. او طلاهای مرا دید و گفت: همکارم بازرس است و تا یک ساعت دیگر به اینجا می آید. اگر او طلاهای شما را ببیند مطمئنا از دادن آپارتمان به شما خودداری می کند. با عجله طلاهایم را درآورده و جلوی چشم او در گوشه یی پنهان کردم.
پس از گذشت چند دقیقه او فرمی از کیفش درآورد و گفت، حتما باید آن را با خودکار سبز پرکنم. چون خودکار سبز نداشتم به او گفتم در خانه منتظر بماند تا خودکار سبز بخرم و برگردم.
وقتی به خانه برگشتم او در خانه نبود. به سرعت به سراغ طلاهایم رفتم اما از آنها هم خبری نبود. پس از شکایت این زن و شکایت های متعددی از این کلاهبردار حرفه یی، سعید اسماعیلی، بازپرس ویژه تهرانپارس دستور شناسایی و دستگیری متهم را به ماموران اداره آگاهی داد و ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند.
نحوه دستگیری
ماموران آگاهی با همکاری شاکیان توانستند چهره نگاری متهم را انجام دهند. متهم به گفته شاکیان مردی میانسال با قدی کوتاه و هیکلی درشت و ورزشکاری بود که با موتور به محل های مورد نظر می رفت. همه شاکیان نیز اظهار داشتند که او شلوار جین به پا داشته است. با دستور بازپرس پرونده چند تیم برای شناسایی و دستگیری متهم تشکیل شد و ماموران آگاهی هنگام گشتزنی در تهرانپارس متوجه مرد میانسالی سوار بر موتور هوندا شدند که با مشخصات داده شده توسط شاکیان مطابقت داشت.
آنها در تماسی با بازپرس پرونده از وی دستور می گیرند که متهم را دستگیر کنند. بازپرس پرونده می گوید: چون ماموران با خودرو در حال گشتزنی بودند و متهم سوار بر موتور بود، امکان فرار از محل زیاد وجود داشت. بنابراین در آن شرایط بهتر دیدم که متهم را تعقیب و خانه طعمه بعدی اش را شناسایی کنند. مطمئنا او دوباره به محل برمی گشت. سپس دستور دادم تا روز بعد دو تیم با موتور به محل شناسایی شده اعزام شوند و متهم را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کنند. ماموران گشت آگاهی پس از گرفتن دستور بازداشت «متهم» را تحت تعقیب قرار داده و محلی را که او برای کلاهبرداری انتخاب کرده بود و همچنین محل زندگی وی را شناسایی کردند. روز بعد با اعزام دو گروه موتورسوار به محل مورد نظر متهم هنگامی که در خانه یی را زد و قصد داخل شدن به آنجا را داشت توسط ماموران آگاهی دستگیر شد. متهم ابتدا منکر هر گونه جرمی شد تا اینکه پس از دستور بازپرس پرونده در بازجویی های فنی و پلیسی به بیش از ۷۵ سرقت و کلاهبرداری با همین شیوه ساده و تحت عنوان مامور قلابی ادارات دولتی اعتراف کرد.