دستگیرى یک استاد دانشگاه به اتهام برقرارى روابط نامشروع با یکى از دانشجویان در ژاپن

استاد دانشگاه “شینشو” در ژاپن به اتهام برقرارى روابط نامشروع با یکى از دانشجویان دستگیر و تحت بازجویى قرار گرفت.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه “ماینیچى” ، یکى از استادان دانشگاه “شینشو” در “ناگاتوى” ژاپن به اتهام مجبور کردن یکى از دانشجویان براى برقرارى روابط غیراخلاقى با او دستگیر شد.بر اساس این گزارش، این استاد ۳۵ ساله که پلیس از ذکر نام او خوددارى کرد در بازجویى ها به جرم خود اعتراف کرد.به گفته خود متهم او براى ساکت نگهداشتن قربانى در هر ملاقات به او ۵۰۰ هزار ین پرداخت مى کرد.پلیس دراین رابطه به تحقیقات خود ادامه مى دهد.