دستگیرى یک مرد دانمارکى به اتهام تعرض به دختر ۱۰ ساله اش!

مرد دانمارکى به جرم فروختن دخترش و تعرض به او راهى حبس شد.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از خبرگزارى “فرانسه” ، مرد ۴۷ ساله دانمارکى به اتهام برقرارى روابط نامشروع با دختر۱۰ ساله اش و فروختن او دستگیر شد.براساس این گزارش، متهم پس از دستگیرى در بازجویى ها به جرم خود اعتراف کرد و دادگاه دانمارک او را مجرم شناخت.تحقیقات بعمل آمده نشان داد وی۱۴ بار به فرزندش تعرض کرده و او را براى برقرارى روابط نامشروع به افراد مختلف فروخته بود.دادگاه دانمارک پس از بررسى این مرد را به شش سال حبس محکوم کرد.گفتنى است، حداکثر مجازات این جرم در دانمارک ۱۸ سال حبس است.