دستگیرى ۴ دانشجو به اتهام تعرض دسته جمعى به همکلاسى خود!

پلیس مالزى از دستگیرى ۴ دانشجو به اتهام تعرض دسته جمعى به همکلاسى خود خبر داد.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از خبرگزارى “شین هوا” ، ۴ دانشجوى خارجى در مالزى به اتهام تعرض گروهى به یکى از همکلاسى هاى مالزى تبار خود دستگیر شدند.


براساس این گزارش، متهمان حدود ۲۰ ساله داشتند و زنى که قربانى این ماجرا شده بود ادعا کرده است که مدت یک هفته به دست این افراد زندانى شده است.


جزئیات دیگر این ماجرا اعلام نشده و هویت متهمان نیز بنابه دلایل امنیتى منتشر نگردید.


پلیس در حال پیگیرى ماجراست و تحقیقات در این زمینه با بازجویى از متهمان پرونده ادامه دارد