دستگیری مامورهای قلابی هنگام تعقیب دختران جوان

۲ مامور قلابی که با تعقیب ۲ دختر جوان در شمال تهران آنها را متوقف کردند، با حضور بموقع پلیس دستگیر شدند.
بعدازظهر روز گذشته به دنبال مشاجره ۲ دختر جوان با ۲ سرنشین یک خودرو، ماموران انتظامی با مشاهده این موضوع وقتی اقدام به بررسی موضوع کردند، معلوم شد ۲ مردی که سرنشین خودرو هستند، با در اختیار داشتن بی سیم قلابی و یک رشته دستبند خود را مامور معرفی کرده و خودروی دختران جوان را متوقف کرده اند.
با دستگیری هر دو متهم و تشکیل پرونده ، موضوع به دستور بازپرس قیصری در دادسرای جنایی در دستور کار ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار گرفت. با مشخص شدن هویت ۲ مامور قلابی به نامهای امیر و محمد، ادامه تحقیق از آنها در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران آغاز شد.
در تحقیقات بازپرس پرونده ، متهمان عنوان کردند، در جستجوی دختری بوده اند که شباهت فراوانی به یکی از دختران شاکی داشته است و از آنجایی که این دختر موجب اختلاف خانوادگی برای آنها شده است ، خودروی ۲ دختر جوان را متوقف کرده اند. به دنبال این اظهارات ، بازپرس قیصری با صدور قرار قانونی ، متهمان را برای ادامه تحقیقات و بررسی سوابق در ارتباط با جعل عنوان ماموران انتظامی و استفاده از بی سیم و دستبند در اختیار ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی قرار داد. تحقیق در این زمینه ادامه دارد.